Tag Archive :TVA

taxe comert online drept avocat

Începând cu ianuarie 2024, ar putea fi introdusă o nouă raportare fiscală care vizează indirect comercianții online, conform unui proiect de act normativ inițiat de Ministerul Finanțelor. Scopul măsurii este combaterea fraudelor de TVA, iar prestatorii de servicii de plăți online vor avea obligația de a raporta trimestrial plățile transfrontaliere și beneficiarii acestora. Implementarea eficientă a acestor măsuri necesită aprobarea Guvernului și adoptarea de către Parlament a unui proiect de lege care modifică Codul fiscal.

Conform proiectului, va fi creat un sistem european numit CESOP, care va colecta informații despre plățile transfrontaliere și beneficiarii acestora. Prestatorii de servicii de plăți online vor trebui să păstreze evidențe detaliate ale beneficiarilor plăților și ale plăților în fiecare trimestru calendaristic și să le transmită către autoritățile fiscale prin intermediul unui formular electronic. Aceste evidențe trebuie păstrate timp de trei ani calendaristici.

Măsurile propuse vor permite autorităților fiscale să verifice livrările de bunuri și prestările de servicii care sunt considerate a avea loc în România, în vederea combaterii fraudei în domeniul TVA. Informațiile cuprinse în evidențe includ codul BIC sau alte coduri de identificare comercială ale prestatorilor de servicii de plată, numele sau denumirea comercială a beneficiarului plății, codul IBAN sau alte identificatoare ale beneficiarului plății și alte detalii relevante privind plățile și restituirea acestora.

Aceste măsuri fac parte dintr-un efort mai amplu de monitorizare a activității comercianților online și de combatere a fraudei în cadrul comerțului online din UE. Pentru implementarea “partei românești” a sistemului CESOP, Ministerul Finanțelor intenționează să achiziționeze un sistem informatic special. Proiectul de lege trebuie să treacă prin etapele de aprobare și adoptare pentru a intra în vigoare începând cu ianuarie 2024.

Începutul anului 2022 vine cu o schimbare semnificativă în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată în materia achiziționării de locuințe odată cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 120/2021, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1202 la data de 18.12.2021.

Această schimbare trebuia să aibă loc încă de la începutul acestui an, însă a fost amânată, noul termen de implementare a acestei schimbări fiind data de 1 ianuarie 2022.

Prin O.U.G. nr. 226/2020 Guvernul a propus aplicarea unei cote reduse de TVA de 5% pentru livrarea locuințelor de până la 140.000 Euro, propunere care însă nu a ajuns să mai fie pusă în aplicare.

Cu ocazia noii Ordonanțe nr. 120/2021, legiuitorul secundar – Guvernul a găsit o nouă modalitate de aplicare a cotei reduse de TVA de 5 %., precum : „livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice (…)

Pe de altă parte, această cotă de 5% se va aplica și în cazul locuințelor mai costisitoare în valoare de până la 700.000 lei, dar numai o singură data. Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2022, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%.

Statul va fi cel care va verifica dacă aplicarea regimului de TVA se va realiza de mai multe ori de către aceleași persoane. În acest sens se va înființa un registru special, unde informațiile vor fi furnizate de notari: „se organizează «Registrul achizițiilor de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%», în format electronic, pe baza informațiilor din actele juridice între vii care au ca obiect transferul dreptului de proprietate pentru locuințele prevăzute (…), autentificate începând cu data de 1 ianuarie 2022.”

Toate aceste modificări din cuprinsul O.U.G. nr. 120/2021 în materia TVA-ului la locuințe se vor aplica doar începând cu data de 1 ianuarie 2022.