Tag Archive :concediul de ingrijitor

Cadrul legislativ

La nivel european au fost adoptate două directive (Directiva 2019/1158 și Directiva 2019/1152) prin care se reglementează o serie de noi drepturi pe care le au salariații corelativ cu o serie de noi obligații pe care le au angajatorii în domeniul relațiilor de muncă.

În vederea transpunerii acestora în legislația internă din România (termenul-limită de implementare fiind deja depășit cu 30 zile, a fost adoptat Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, care în prezent se află în dezbatere la Senat.

Principalele modificări aduse de Proiectul de lege

Concediul de îngrijitor 

 •             se acordă pentru îngrijirea de către salariat a unei rude sau a unei persoane care suferă o problemă medicală gravă și care locuiește la aceeași gospodărire cu salariatul.
 •             se acordă pe o perioadă de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic.
 •             se acordă doar la cererea scrisă a salariatului.
 •             nu sunt afectate zilele de concediu de odihnă anual.
 •             neacordarea concediului se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

! natura problemelor medicale grave urmează a fi stabilite ulterior printr-un ordin al ministerului muncii și sănătății.

Zile libere de la locul de muncă

 •             se acordă salariatului în situația apariției unei situații de urgență familială cauzată de o boală sau de accident.
 •             se acordă pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic.
 •             salariatul trebuie să informeze în prealabil angajatorul.
 •             zilele libere urmează a fi recuperate de salariat în condițiile stabilite de comun acord cu angajatorul.
 •             nu sunt afectate zilele de concediu de odihnă anual.

Interzicerea victimizării salariatului

 •             orice tratament advers din partea angajatorului determinat de faptul că salariatul a formulat o plângere, o sesizare a organelor competente sau o acțiune în justiție având ca obiect încălcarea drepturilor legale este interzisă.
 •             salariatul care se consideră victimizat de angajator are dreptul de a cere despăgubiri de la angajator și restabilirea situației anterioare. 
 •             victimizarea salariatului se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.
 • Mutarea pe un post cu condiții mai bune
 •             salariatul cu o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator are dreptul de a solicita angajatorului mutarea pe un alt loc de muncă, dacă există un astfel de post vacant, care îi asigură condiții mai previzibile și mai sigure.
 •             termenul de 6 luni nu include și perioada de probă.
 •             angajatorul are obligația să răspundă motivat cererii salariatului, în sensul acceptării sau refuzului ei, în termen de 30 zile de la primirea cererii.

Program individualizat de muncă

 •             salariatul are dreptul de a solicita angajatorului stabilirea unui program individualizat de muncă chiar și pentru o durată limitată în timp.
 •             angajatorul are obligația să analizeze cererea salariatului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la înaintarea cererii.
 •             refuzul sau amânarea acordului angajatorului cu privire la cererea salariatului trebuie motivat în scris.
 • Programele de formare profesională
 •             participarea salariaților la programele de formare profesionale inițiate de angajator se realizează în timpul programului de lucru, atunci când este posibil și reprezintă timp de muncă.
 •             excepție: programul de formare vizează obținerea, menținerea sau reînnoirea unei calificări profesionale pe care angajatorul nu este obligat să o ofere.
 •             imposibilitatea participării în timpul programului de lucru trebuie justificată.

Modificarea regulilor referitoare la concediului paternal

Odată cu intrarea în vigoare a OUG 117/2022 (29 august 2022) au fost aduse o serie de modificări și completări a regulilor referitoare la concediul paternal, astfel:

Durata:            10 zile lucrătoare pentru fiecare copil nou-născut

Majorarea duratei:     + 5 zile lucrătoare pentru fiecare copil nou-născut dacă tatăl     deține un atestat de absolvire a cursului de puericultură același atestat poate fi folosit pentru fiecare copil, neavând relevanță data obținerii

Beneficiarii:     tatăl copilului nou-născut care își desfășoară activitatea de muncă în baza unui: contract individual de muncă, contract din activitatea sportivă, contract de mandat (directorii), contract de management

Contravenții:   încălcarea obligației de aprobare a concediului paternal se sancționează cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei.