Schimbări semnificative în domeniul relațiilor de muncă odată cu transpunerea în România a celor două directive europene: Directiva 2019/1158 și Directiva 2019/1152

Cadrul legislativ

La nivel european au fost adoptate două directive (Directiva 2019/1158 și Directiva 2019/1152) prin care se reglementează o serie de noi drepturi pe care le au salariații corelativ cu o serie de noi obligații pe care le au angajatorii în domeniul relațiilor de muncă.

În vederea transpunerii acestora în legislația internă din România (termenul-limită de implementare fiind deja depășit cu 30 zile, a fost adoptat Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, care în prezent se află în dezbatere la Senat.

Principalele modificări aduse de Proiectul de lege

Concediul de îngrijitor 

 •             se acordă pentru îngrijirea de către salariat a unei rude sau a unei persoane care suferă o problemă medicală gravă și care locuiește la aceeași gospodărire cu salariatul.
 •             se acordă pe o perioadă de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic.
 •             se acordă doar la cererea scrisă a salariatului.
 •             nu sunt afectate zilele de concediu de odihnă anual.
 •             neacordarea concediului se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

! natura problemelor medicale grave urmează a fi stabilite ulterior printr-un ordin al ministerului muncii și sănătății.

Zile libere de la locul de muncă

 •             se acordă salariatului în situația apariției unei situații de urgență familială cauzată de o boală sau de accident.
 •             se acordă pe o perioadă de cel mult 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic.
 •             salariatul trebuie să informeze în prealabil angajatorul.
 •             zilele libere urmează a fi recuperate de salariat în condițiile stabilite de comun acord cu angajatorul.
 •             nu sunt afectate zilele de concediu de odihnă anual.

Interzicerea victimizării salariatului

 •             orice tratament advers din partea angajatorului determinat de faptul că salariatul a formulat o plângere, o sesizare a organelor competente sau o acțiune în justiție având ca obiect încălcarea drepturilor legale este interzisă.
 •             salariatul care se consideră victimizat de angajator are dreptul de a cere despăgubiri de la angajator și restabilirea situației anterioare. 
 •             victimizarea salariatului se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.
 • Mutarea pe un post cu condiții mai bune
 •             salariatul cu o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator are dreptul de a solicita angajatorului mutarea pe un alt loc de muncă, dacă există un astfel de post vacant, care îi asigură condiții mai previzibile și mai sigure.
 •             termenul de 6 luni nu include și perioada de probă.
 •             angajatorul are obligația să răspundă motivat cererii salariatului, în sensul acceptării sau refuzului ei, în termen de 30 zile de la primirea cererii.

Program individualizat de muncă

 •             salariatul are dreptul de a solicita angajatorului stabilirea unui program individualizat de muncă chiar și pentru o durată limitată în timp.
 •             angajatorul are obligația să analizeze cererea salariatului în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la înaintarea cererii.
 •             refuzul sau amânarea acordului angajatorului cu privire la cererea salariatului trebuie motivat în scris.
 • Programele de formare profesională
 •             participarea salariaților la programele de formare profesionale inițiate de angajator se realizează în timpul programului de lucru, atunci când este posibil și reprezintă timp de muncă.
 •             excepție: programul de formare vizează obținerea, menținerea sau reînnoirea unei calificări profesionale pe care angajatorul nu este obligat să o ofere.
 •             imposibilitatea participării în timpul programului de lucru trebuie justificată.

Modificarea regulilor referitoare la concediului paternal

Odată cu intrarea în vigoare a OUG 117/2022 (29 august 2022) au fost aduse o serie de modificări și completări a regulilor referitoare la concediul paternal, astfel:

Durata:            10 zile lucrătoare pentru fiecare copil nou-născut

Majorarea duratei:     + 5 zile lucrătoare pentru fiecare copil nou-născut dacă tatăl     deține un atestat de absolvire a cursului de puericultură același atestat poate fi folosit pentru fiecare copil, neavând relevanță data obținerii

Beneficiarii:     tatăl copilului nou-născut care își desfășoară activitatea de muncă în baza unui: contract individual de muncă, contract din activitatea sportivă, contract de mandat (directorii), contract de management

Contravenții:   încălcarea obligației de aprobare a concediului paternal se sancționează cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei. 

 • Share This Story

about author

admin

admin@boncaciu.ro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.