Tag Archive :nepurtarea mastii

Care salariati trebuie sa poarte masca de protectie? Cine poate sa nu poarte masca? Care sunt sanctiunile in cazul in care salariatul refuza sa poarte masca de protectie la locul de munca?

 

1. Obligatii ale angajatorilor

Odata cu reluarea activitatii, angajatorul are o serie de obligatii privind sanatatea si securitatea in munca a salariatilor, obligații clare potrivit Ordinului nr. 3577/831/2020, si anume:
a) să reinstruiască în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc;
b) să afișeze la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;
c) să informeze angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2;
d) să informeze angajații cu privire la precauțiunile universal valabile, dar și să
e) să revizuiască instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor Ordinului și să le aducă la cunoștința angajaților.

Conform Ordinului nr. 874/81/2020, angajatorul are obligația inclusiv a contactării medicului de medicina muncii, ce va face evaluarea de risc şi va stabili condiţiile purtării măştii pentru angajaţi, în funcție de problemele medicale ale fiecăruia, de organizarea spațiului de lucru, dar și de natura activității desfășurate.

Astfel, în cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia să ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor săi, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor, asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă. Mai specific, angajatorul este obligat să elaboreze instrucţiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor, dar și să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Obligația generală a angajatorului de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă este prevăzută în Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, iar încălcarea obligațiilor exprese din acest act normativ de către angajator este sancționată de inspectorii de la Inspecția Muncii cu amenzi contravenționale care pot ajunge și la 10.000 Lei, pentru o singură faptă.
Pe de alta parte, angajatorii au dreptul sa stabileasca norme interne – proceduri, politici, anexe la Regulamentele de Ordine Interioare privind sanctiunile si procedurile de aplicare ale acestora in cazul in care salariatii nu vor respecta regulile de conduită obligatorie pentru angajații cu privire la prevenirea si raspandirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2; precum si cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității sau a regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2.

In acest sens angajatorii au dreptul de a indica si detalia ca annumite astfel de fapte sa reprezinte abateri disciplinare simple sau grave, de natura sa atraga in caz de incalcare sanctiuni disciplinare asupra acestuia: avertisment scris, reducerea salariului, reincadrarea pe alt post sau chiar si concedierea disciplinara (in cazul unor fapte grave, repetitive).

 

2. Regula.

Asadar dincolo de procedurile, politicile, instructiunilor intrne ale angajatorilor, salariatii au o obligatie legala de a purta masca de protectie la locul de munca in baza mai multor acte normative astfel:
– HG nr. 394/2020 prin care se prevede ca în spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020;
– Ordinul ministrului muncii și al protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3577/831/2020, unde s-a prevăzut și obligația pentru angajații din sectorul public și privat de a respecta toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2’
– Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri si al ministrului sănătății nr. 1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de alertă, care în Anexa nr. 2 – Recomandari privind activitatea în birourile cu spații comune în sistem deschis (open space), prevede obligația directă pentru angajați de a purta masca de protecție (medicală/nonmedicală).

 

3. Exceptia: Medicul de medicina a munci din unitatea angajatoare poate decide in anumite conditii ca salariatul sa nu poarte masca.

Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, care prevede că, în funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista unele excepții de la purtarea obligatorie a măștii în spațiile publice închise, în spațiile comerciale și la locul de muncă, și anume:
a) angajatul este singur în birou;
b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;
c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.);
d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane;
e) vorbitorii în public, în spații interioare, cu condiția respectării distanței de 3 metri între aceștia și alte persoane, doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane în incintă; și f) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

 

4. Masuri. Sanctiuni

Masuri la dispozitia angajatorului

Conform art. 17 din Legea 55/2020 pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimţământul angajatului, desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuţiilor acestuia.

Rezulta ca angajatorul cu acordul salariatului care dovedeste existenta unor probleme de sanatate care fac imposibila purtarea mastii de protectie de catre acesta, poate dispune ca salariatul sa lucreze de la distanta, fara a fi prezent la locul de munca sau sa dispuna modificarea locului de munca sau a atributiilor acestuia, astfel incat salariatul sa presteze munca in conditii in care permit lipsa purtarii mastii de protectie.

Atunci cand insa nu exista acordul salariatului, se pot distinge doua categorii de sanctiuni care pot fi aplicate acestora:

a. Sanctiuni prevazute direct de lege.

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în vigoare din 18 mai 2020 prevede ca se sancționează nerespectarea măsurii de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu, cu amendă de la 500 Lei la 2.500 Lei.

Rezulta ca, inclusiv, pentru nepurtarea mastii de protectie la locul de munca salariatul poate fi sanctionat cu amenda de la 500 la 2500 de lei. Sanctiunea se aplica de personalul de control din cadrul DSU sau de personalul DSP.

b. Sanctiuni la indemana angajatorului

Angajatorul poate aplica in temeiul art. 248 din Codul Muncii urmatoarele sanctiuni disciplinare:a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta. Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.