Tag Archive :IP

Începând cu anul 2025, tranzacțiile cu criptomonede nu vor mai fi anonime atunci când furnizorii de servicii cripto sunt implicați în transferuri. Un regulament european adoptat instituie această măsură pentru prevenirea spălării banilor, care se aplică și tranzacțiilor cu criptomonede prin intermediul prestatorilor de servicii sdedicate. Așadar, furnizorii de servicii de criptoactive trebuie să se asigure că transferurile de monede virtuale sunt însoțite de informații despre plătitori și beneficiari, similar transferurilor de fonduri obișnuite.

Regulamentul european 1.113/2023, care a fost publicat recent în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și care va intra în vigoare în toate statele membre, inclusiv în România, începând cu 30 decembrie 2024, impune furnizorilor de servicii de criptoactive respectarea unui set de reguli extinse atunci când procesează transferurile de monede virtuale. Astfel, tranzacțiile cu criptomonede nu vor mai putea fi efectuate în mod anonim, cel puțin atunci când sunt implicați intermediari specializați. Noile reguli nu se aplică transferurilor directe între persoane fizice, fără intermediari.

Această măsură are ca scop asigurarea unei urmăriri a transferurilor de fonduri și criptomonede, care poate fi un instrument valoros în prevenirea, detectarea și investigarea activităților de spălare a banilor și finanțarea terorismului, precum și în implementarea unor măsuri restrictive. Regulamentul subliniază că transferurile de criptomonede între persoane fără implicarea furnizorilor de servicii de criptoactive sau atunci când atât plătitorul, cât și beneficiarul sunt furnizori de servicii de transfer de criptomonede care acționează în nume propriu nu sunt acoperite de aceste reguli.

Termenul “furnizori de servicii de criptoactive” se referă la persoanele juridice care furnizează, în mod profesional, unul sau mai multe servicii legate de criptoactive către clienți și sunt autorizate să ofere aceste servicii în conformitate cu Regulamentul european 1.114/2023, care intră în vigoare și el începând cu 30 decembrie 2024.

Printre cerințele impuse de noul regulament se numără furnizarea următoarelor informații în cazul transferurilor de criptomonede:

  • numele plătitorului;
  • numărul de cont de criptoactive al plătitorului;
  • adresa plătitorului, inclusiv denumirea țării, numărul documentului personal oficial și numărul de identificare al clientului sau, ca alternativă, data și locul nașterii plătitorului;
  • numele beneficiarului;
  • numărul de cont de criptoactive al beneficiarului.

Astfel, furnizorii de servicii cripto vor trebui să ofere toate informațiile solicitate de autoritățile de prevenire a spălării banilor referitoare la tranzacțiile cu monede virtuale.

Regulamentul 1.113/2023 subliniază că datele cu caracter personal sunt prelucrate de furnizorii de servicii de plată și de furnizorii de servicii de criptoactive doar în scopul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și nu sunt ulterior prelucrate într-un mod incompatibil cu acest scop. Utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri comerciale este interzisă conform acestui regulament, iar informațiile referitoare la transferuri trebuie păstrate timp de cinci ani.