Legea 265/2022 – noul cadrul legal al relației Oficiului Național al Registrului Comerțului cu societățile și persoanele fizice

Noul cadru legal al Oficiului Național al Registrului

Normele actuale în funcție de care societățile și persoanele fizice interacționează cu Oficiului Național al Registrului Comerțului au fost simplificate într-o lege complet nouă. Această lege a fost publicată în Monitorul Oficial cu nr. 750 din data de 26 iulie 2022.

Termenul de intrare în vigoare a Legii

Noul act normativ o să înlocuiască în integralitate prevederile din Legea 26/1990 privind registrul comerțului.

Noile modificări aduse de Legea 265/2022 se vor aplica începând cu data de 26 noiembrie 2022, însă pentru ca legea să poată fi funcțională este nevoie si de elaborarea unor norme de punere în aplicare, norme ce vor apărea în viitorul apropiat.

Principalele noutăți ale actului normativ

În cele ce urmează vom expune cele mai importante modificări aduse de Legea 265/2022, respectiv:

  1. Înființarea societăților în integralitate online

Una dintre principalele modificări aduse de prezentul act normativ este posibilitatea de a derula exclusiv online toate demersurile și formalitățile necesare pentru înființarea unei societăți.

În prezent, procedura de înființare a unei socități nu se poate realiza exclusiv online, ci doar parțial. Cu toate că, documentele necesare înmatriculării societății pot fi transmise online, semnate electronic calificat, fie prin e-mail, fie prin portalul de servicii al ONRC, certificatul de înregistrare se emite și se înmânează numai în format tipărit – fie la ghișeu (solicitantului sau împuternicitului) fie prin poștă.

Cererea de înmatriculare și documentele anexate la aceasta vor putea fi transmise online, semnate electronic calificat, fie prin e-mail, fie prin portalul de servicii al ONRC, iar această nouă procedură va permite emiterea certificatului de înregistrare direct în format electronic (art. 111 alin. 1 lit. b din Legea 125/2022).

2. Actul constitutiv al societății se va putea întocmi și electronic

În prezent, noțiunea de act constitutiv electronic nu există în actuala Lege 26/1990 sau în normele metodologice de punere în aplicare.

Legea 265/2022 prevede faptul că actele constitutive ale societăților vor putea fi încheiate și în format electronic. Astfel, în procedura de înființare a unei societăți se prevede în mod expres faptul că: „încheierea actului constitutiv și înregistrarea în registrul comerțului se derulează integral prin mijloace electronice.”

În acest sens, actul constitutiv va trebui în mod obligatoriu să fie semnat electronic, cu semnătură electronică calificată, de către toți fondatorii societății sau de către reprezentanții lor convenționali.

Noile modele de acte constitutive urmează să fie stabilite prin ordin al Ministerului Justiției și apoi să fie puse la dispoziția persoanelor interesate atât pe site-ul ONRC, cât și în portalul său de servicii online.

3. Cererile de înregistrare a societăților

Cererile de înregistrare a societăților și înscrisurile depuse în susținerea lor, ce sunt întocmite de avocați sau de notari publici, se vor putea semna cu semnătură electronică calificată și se vor putea transmite online.

4. Noi obligații pentru Societățile cu răspundere limitată

Începând cu data de 26 noiembrie 2022 vor apărea unele noi obligații în ceea ce privește cerința de efectuare a vărsământului aportului la capitalul social al societăților cu răspundere limitată la momentul constituirii.

În prezent, regula este că „Societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă și societatea cu răspundere limitată sunt obligate să verse integral la data constituirii capitalul social subscris”, potrivit Legii societăților. Această prevedere va fi modificată, astfel încât să rămână valabilă pentru societățile în nume colectiv și societățile în comandită simplă.

În cazul SRL-urilor, un procent de 30% din valoarea capitalului social subscris va trebui vărsat în maximum trei luni de la data înmatriculării, însă înainte de începerea operațiunilor în numele societății. Diferența de capital social subscris de 70% va fi vărsată ulterior, după cum urmează (art. 129 pct. 10 din Legea 125/2022):

pentru aportul în numerar, în 12 luni de la data înmatriculării;

pentru aportul în natură, în termen de cel mult doi ani de la data înmatriculării.

În momentul actual, societățile cu răspundere limitată nu mai sunt obligate de dispozițiile legale să aibă un capital social minim, însă cu toate acestea recomandarea noastră este ca valoarea capitalului social al unui SRL să fie în valoare de cel puțin un leu.

5. Registratori specializați

Activitatea de înmatriculare a persoanelor juridice, de înregistrare a PFA-urilor și întreprinderilor individuale sau familiale urmează să fie preluată de registratori specializați.

Astfel, înregistrarea în Registrul Comerțului se va realiza în baza controlului de legalitate efectuat de acești registratori speciali.

„Registratorul este personalul de specialitate juridică din cadrul ONRC învestit să realizeze serviciul public al controlului de legalitate prealabil înregistrării în registrul comerțului. Registratorul soluționează, prin încheiere, cererile de înregistrare în registrul comerțului și alte cereri privind înregistrări în registrul comerțului. Încheierile registratorului, purtând semnătura olografă sau electronică a acestuia, sunt acte de autoritate publică, având forța probantă și forța executorie prevăzute de lege”, este exemplificat în art. 28 din lege.

6. Documentele și informațiile referitoare la persoanele fizice și juridice înregistrate

Oficiul registrului comerțului păstrează un dosar cu cererile de înregistrare în registrul comerțului și cu documentele în susținerea acestora pentru fiecare profesionist înregistrat.

Documentele și informațiile referitoare la persoanele fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului se vor arhiva și în formă electronică într-un format care permite citirea și căutarea pe calculator sau sub formă de date structurate.

Documentele și informațiile depuse pe suport hârtie vor fi convertite în format electronic de către ONRC și oficiile registrului comerțului, cât mai rapid posibil.

Astfel, documentele și informațiile referitoare la persoanele fizice și juridice înregistrate în registrul comerțului se vor arhiva și în format electronic pentru a permite furnizarea rapidă de copii de pe actele prezentate.

Această prevedere se va aplica începând cu data de 1 august 2023.

7. Comisia de analiză și practică unitară a ONRC

În vederea asigurării unei practici unitare a ONRC și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se constituie Comisia de analiză și practică unitară a ONRC, denumită în continuare Comisia, din care fac parte registratori și personal de specialitate juridică (art. 117 din Legea 265/2022).

La nivelul unităților sale teritoriale, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) va avea o comisie specială tocmai pentru a evita implementarea unor soluții diferite pentru aceeași problemă.

În acest sens, practica de înregistrare în Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) va fi uniformizată prin intermediul acestei comisii speciale.

  • Share This Story

about author

admin

admin@boncaciu.ro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.