Tot angajatorul plateste. Obligatiile companiilor in cazul cererilor de zile libere pentru ingrijirea minorilor.

In balbaiala legislativa din intunericul ultimei saptamani incepe sa se crape de lumina…Sambata 21.03.2020 s-a publicat si HG-ul 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor copiilor nevoiti sa ramana acasa dupa inchiderea scolilor.

Iluminarea muta insa responsabilitatea iar la angajator care se pare ca trebuie sa plateasca din buzunar indemnizatia parintilor si taxele la stat aferente ei, respectiv sa astepte 3 luni sa i se deconteze suma neta din indemnizatia platita efectiv salariatului. Ba mai mult, angajatorul nu poate obtine decontarea daca taxele si impozitele aferente nu ii sunt achitate la zi .

Regasiti aici o expunere ampla a tuturor aspectelor relevante:

 1. Cate zile se acorda

 zilele lucrătoare până la încetarea situaţiei de urgenţă decretată, cu excepţia zilelor lucrătoare din perioada vacanţelor şcolare.

 1. Cat se acorda?
   75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut
 2. Cine beneficiaza:
   Parintii cu copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau au copii cu dizabilităţi cu vârstă de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;
   Părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei de handicap doar în condiţiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată;
   Parintele a carui loc de muncă nu permite munca la domiciliu sau telemunca.
 3. Cine nu beneficiaza:
   Parintele care este în concediul pentru creşterea copiilor;
   Este asistentul personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere;
   Se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.
   Are Contractul de munca suspendat pentru întreruperea temporară a activităţii angajatorului sau în cazul soţului/soţiei acestora;
   Parintele care este in situatia ca celălalt părinte sa nu realizeze venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit (daca realizeaza trebuie o dovada de la ANAF);
   Angajatii din sistemul naţional de apărare, angajaţilor din penitenciare, personalului din unităţile sanitare publice. Acestia au dreptul la o majorare a salariului în cuantumul de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut, în situaţia în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.
   Pentru personalul din Sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, majorarea salariala se suportă din bugetul de stat.
 4. Cine beneficiaza conditionat de acordul angajatorului?

 Angajaţii din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, comerţ alimentar, producţie şi distribuţie medicamente şi echipamente sanitare, distribuţie carburanţi, personalul din cadrul unităţilor farmaceutice pot primi zile libere doar cu acordul angajatorului.

Angajatorii din aceste domenii acordă zilele libere doar după epuizarea opţiunilor pentru desfăşurarea activităţii cu obligaţia asigurării continuităţii acesteia prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu şi telemunca.

 1. Ce acte trebuie sa aduca salariatul?

 Cererea salariatului care va supraveghea copilul pentru acordarea de zile libere;
 Declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni tot pentru a sta cu copilul, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată;
 Copia certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor;
 Adeverinta eliberata de gradinita/scoala din care sa rezulte ca minorul este inscris in anul scolar 2020

 1. Care este procedura de decontare a indemnizatie platite pentru angajator?

 Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizaţia netă, încasată efectiv de părinte (taxele aferente indenizatiei nu se recupereaza).
 Pentru decontarea sumelor platite salariatului angajatorul va depune cerere la Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
a)lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă;
b)copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizaţiei;
c)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că angajatii trecuti in îndeplinesc condiţiile de acordare a indemnizatiei
d)dovada plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizaţia.
 Documentele se pot transmit prin poşta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare la adresa electronică comunicată de Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, în cel mult 30 zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei. Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene au obligaţia ca, în termen de 24 ore de la primirea prin poşta electronică sau în condiţiile alin. (4) a documentelor prevăzute la alin. (1), să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.
 Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor de catre angajator in contul bancar indica de acesta in cerere.

 • Share This Story

about author

admin

admin@boncaciu.ro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *