Telemuncă: Deconturi achiziții peste 2500 lei

Poate angajatorul achizitona bunuri cu valoare mai mare de 2.500 de lei pentru salariatii care au lucrat in perioada de urgenta minimum 15 zile in telemunca decontand sprijinul financiar ?

Conform art. 6 alin. (1) din OUG 132/2020, pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca, se acorda, o singura data, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar in valoare de 2.500 lei in scopul achizitionarii de pachete de bunuri si servicii tehnologice necesare desfasurarii activitatii in regim de telemunca.

Potrivit alin. (4) al aceluiasi articol initial angajatorii solicita aprobarea sprijinului financiar si ulterior in termen de 30 de zile de la achizitionare au obligatia sa depuna documentele justificative.

Conform OMMPS 1376/2020 angajatorii trebuie sa depuna dovada predarii bunului achizitionat fiecarui salariat asa incat apreciem ca nu pot fi achizitionate bunuri pe total salariati si impartite sumele astfel incat sa revina fiecaruia suma de 2500 lei.

Totodata consideram ca poate solicita suma de 2500 lei si ulterior sa se achizitioneze pentru fiecare salariat un bun/bunuri in valoare de 2500 lei sau in valoare mai mare, iar angajatorul sa finanteze restul achizitiei intrucat textul legal prevede ca se acorda un sprijin in valoare de 2500 lei si nu ca valoarea achizitiei trebuie sa fie de 2500 lei. Insa o astfel de posibilitate nu este mentionata in lege.

In scopul punerii la dispozitie de catre angajator catre salariat a produsului achizitionat se impune incheierea unui Proces verbal care sa contina si termenii/conditiile si modul de utilizare.

  • Share This Story

about author

admin

admin@boncaciu.ro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *