Tag Archive :Factura energie

Începând cu data de 1 ianuarie 2021 piața energiei electrice s-a liberalizat complet, eliminându-se astfel tarifele reglementate aplicate clienților casnici.

Prețurile de furnizare la clienții casnici nu mai sunt stabilite de către ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei). Acestea se formează în mod liber pe baza cererii și a ofertei.

Prin liberalizarea completă a pieței din data de 1 ianuarie 2021 România respectă în integralitate prevederile legislației europene, respectiv prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2019/943 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică, care prevede că ”prețurile se formează în funcție de cerere și ofertă”.

 

Astfel, având în vedere că prețurile pentru furnizarea energiei electrice la clienţii casnici nu mai sunt reglementate de către ANRE, aceștia au următoarele posibilități:

  • să identifice o ofertă de furnizare în regim concurențial care corespunde cel mai bine nevoilor lor şi să încheie un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurențial

sau

  • să beneficieze în continuare de serviciu universal rămânând la furnizorul de ultimă instanță cu care au încheiat contract, la preţul din oferta de serviciu universal a acestuia sau să opteze pentru oferta de serviciu universal a unui alt furnizor de ultimă instanţă.

 

Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică este gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic. În scopul încheierii unui nou contract de furnizare a energiei electrice trebuie să luați legătura cu orice furnizor de energie electrică, să alegeți cea mai bună ofertă accesând „Comparatorul de oferte-tip” sau să așteptați acasă o informare privind procesul de liberalizare, precum și un Formular de selecție ofertă de la furnizorul actual.