In ce conditii returneaza Statul indemnizatia de somaj tehnic platita de angajator?

 1. Cuantumul indemnizatiei.

Conform Art. XI din OUG 30/2020 publicata sambata 21.03.2020 in Monitorul Oficial (1)Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003Codul muncii, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

Statul deconteaza angajatorului indemnizatia in urmatoarea limita: Indemnizaţia de 75% din salariul brut decontata nu poate depăşi 75% din salariul mediu brut care este 5.429 lei pentru 2020 (art. 15 din Legea 6/2020). Ca urmare pentru un salariat a carui salariu depaseste salariul minim pe economie (indiferent cu cat) statul deconteaza angajatorului maxim suma de : 4.071,75 lei/per salariat.

 

 1. Ce companii pot beneficia de decontarea indemnizatiei de somaj tehnic?

Beneficiaza companiile care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

a)întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, (in baza Ordonantelor militare 1 si 2) şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri urmeaza sa eliberează certificatul de situaţii de urgenţă conform metodologiei aprobate printr-un ordin ce trebuie sa se adopte.

Aceasta categorie poate trimite in somaj 100% din salariati.

Obs: Pentru platitorii de impozit pe venit microintreprinderi trebuie avut in vedere ca, pentru a aplica cota de 1% trebuie sa fie cel putin un salariat cu contract de munca activ 8 ore/zi sau mai multi salariati care sa insumeze norma de 8 ore/zi. In caz contrar, legislatia prevede cota de impozit de 3%. Referitor la impozitul pe veniturile microintreprinderii nu exista nicio precizare si nu stim daca vor fi schimbari de conditii pentru aplicarea procentelor de 1 sau 3%.

b)reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei pentru cel mult 75% dintre angajaţii care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Plata indemnizaţiei se va realiza în baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă faptul că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declaraţiei pe propria răspundere, cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, şi că nu are capacitate financiară pentru a plăti toţi salariaţii. (Modelul de declaratie se va stabili prin Ordin de Ministerul Muncii)

 

 • Cine plateste efectiv indemnizatia de somaj tehnic?

Pentru oricare dintre companii, indiferent de categoria in care se incadreaza (intrerup total /partial activitatea sau doar reduc activitatea) indemnizatia de somaj tehnic se achita in prima faza de angajator.

Totodata ea este este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Astfel:

 • calculul, reţinerea şi plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de către angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
 • Pentru calculul de catre angajator a impozitului pe venit aferent indemnizatiei de somaj tehnic a salariatului se aplică prevederile art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal conform carora, angajatorul retine pentru salariat: pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora.
 • nu se datorează contribuţie asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (cea de 2,25 % din salariul brut).
 • Declararea impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale de stat şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează de angajator prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Conform 147 alin.1 Codul Fiscal : angajatorii sunt obligati să depună lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
 • Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale aferente indemnizatiei de somaj tehnic este data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

 

 1. Care este procedura de decontare de la stat a indemnizatiei platite?

Angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, în raza cărora îşi au sediul social:

 • o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal; (gasiti anexa si modele de cerere)
 • Certificat CSU;
 • Lista persoanelor care urmează să beneficieze de aceasta indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor  se face în baza cererii semnate şi datate de reprezentantul legal, în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

 • Share This Story

about author

admin

admin@boncaciu.ro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *