Ce trebuie sa sti despre CSU?

Ieri s-a publicat in Monitorul Oficial mult asteptatul Ordin care ar fi trebuit sa lamureasca modul in care firmele vor putea obtine salvatorul Certificat pentru Situatii de urgenta (CSU).

Vezi mai jos noutatile pe care le aduce Ordinul MEEMA nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Astfel:

I. Cine poate solicita CSU?

 • operatori economici, a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situaţie de urgenţă (CSU).
 • Solicitant – operator economic este definit ca fiind : entitatile prevazute de OUG nr. 30/2020 si OUG nr. 29/2020 din 21.03.2020 respectiv:
 • Entitatile juridce care au întrerup activitatea total sau parţial în baza Ordonantelor militare 1 si 2 (restaurante, baruri, cafenele, hoteluri, clinici/cainete stomatologice, spa-uri, saloane de ingrijire, coafor, de tratament balnear şi de îngrijire personală realizate în spaţii închise, firmele care au ca obiect organizarea de activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, firmele care realizeaza activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici,);
 • Entitatile care au redus activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor

 

II. Titpurile de CSU

 • Certificatele de situaţie de urgenţă sunt emise în două forme:
 • TIP 1 (ALBASTRU) – eliberat pentru solicitantii care si-au intrerupt total sau parţial activitatea in conditiile de mai sus;
 • TIP 2 (GALBEN) – eliberat pentru solicitanţii care au înregistrat diminurea încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

 

III. Procedura de emitere CSU

 • Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenţă.
 • Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, după validarea de către sistem a solicitării.
 • În situaţia în care reprezentantul legal al enitatii juridice nu deţine semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaraţia pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens si care detine semnatura electronica.
 • solicitantul încarcă în platformă următoarele informaţii şi documente:

a)datele de identificare;

b)declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informaţiile şi documentele care stau la baza cererii pentru obţinerea certificatului sunt conforme cu realitatea şi respectă legislaţia în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat (albastru sau galben) cu referire la închiderea totală sau parţială a activităţii sau la diminuarea încasărilor în cuantumul indicat.

 • Solicitanţii care nu sunt înregistraţi la oficiul registrului comerţului furnizează informaţiile şi documentele indicate mai sus + documente privind autorizarea activităţii;
 • Platforma pe care se vor incarca solicitarile trebuie sa fie functionabila pana la 30.03.2020. Inregistrarile se vor putea face in mod real dupa inchiderea evidentelor contabile ale lunii martie 2020 (de ex. pentru a putea compara incasarile in cazurilor certificatelor de tip 2- galbene)

 

IV. Valabilitate si verificare CSU

 • CSU se emite doar pe perioada existenţei stării de urgenţă în România si sunt valabile fara fără semnătură şi ştampilă MEEMA in legatura cu raporturile comerciale/obligatiile existente pe perioada starii de urgenta;
 • verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, după serie şi număr.
 • În cadrul acţiunilor de inspecţie şi control desfăşurate de către organele abilitate, acestea verifică inclusiv documentele si realitatea declaratiilor pe proprie raspundere a celor care au obtinut CSU.
 • In masura in care se constata ca datele/informatiile nu sunt reale se atrage raspunderea penala a celor care au declarat pentru infractiunea de fals in declaratii conform art. 326 din Codul Penal.

 

V. La ce se foloseste CSU?

 • Se foloseste de catre entitati juridice pentru a beneficia de ajutorul de stat (decontarea indemnizatei de somaj tehnic pentru cele doua categorii de firmele care se incadreaza in prevederile OUG 30/2020, amanarea platii chiriei si a utilitatilor pentru firmele care si-au intrerupt activitatea temporar total sau partial conform OUG 29/2020 pentru negocierea unor obligatii contractuale in raporturile comerciale cu alti furnzitori.
 • Share This Story

about author

admin

admin@boncaciu.ro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *