Ce implica sa ceri suspendarea platii ratelor bancare/de leasing?

Aseara 30.03.2020 a fost publicata in Monitorul Oficial Ordonanta urgenta 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele bancare anumitor categorii de debitori

Regasiti mai jos o sinteza a prevederilor legale referitoare la termenii si conditiile in care se poate solicita suspendarea platii ratelor bancare si de leasing:

 

       1. Cine beneficiaza?

Persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, profesiile liberale şi cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei;

Persoanele juridice din contractele de credit, respectiv leasing (financiar sau operational);

 

       2. Pentru ce fel de credite?

Creditele ipotecare – credit acordat de un creditor unui debitor persoană fizică, garantat cu ipotecă asupra unui imobil;

Credit ce implică orice drept legat de un bun imobil;

Creditele acordate prin programul “Prima casă”, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009;

Contracte de leasing incheiate conform Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing,

 

       3. Care sunt beneficiile?

Obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30.03.2020, se suspendă la cererea debitorului cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depăşită cu o perioadă egală cu durata suspendării obligaţiei de plată.

Debitorul poate opta pentru suspendare pe o cuprinsă între o lună şi nouă luni dar care să nu depăşească data de 31 decembrie 2020.

 

       4. Care sunt consecintele  dupa incetarea suspendarii platii ratelor?

              4.1.   La persoanele juridice

Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare.

Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

 

             4.2 La persoanele fizice

Pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturităţii creditelor depăşeşte limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.

La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

 

       5. Care sunt conditiile pentru suspendarea platii ratelor?

              5.1 Persoane juridice:

  • întrerup activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, tipul 1 – Albastru;
  • reduc activitate temporar si detin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri – tipul 2 Galben prin care se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 ;
  • nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
  • creditul nu a ajuns la maturitate si creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Creditul nu trebuie sa înregistreaze restanţe la data instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României 16.03.2020 sau daca exista restante debitorii trebuie sa aduca platile ratelor la zi până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată ;

              5.2 Persoane fizice:

  • creditul nu a ajuns la maturitate si creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Creditul nu trebuie sa înregistreaze restanţe la data instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României sau daca exista restante debitorii trebuie sa aduca platile ratelor la zi până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată ;
  • debitorilor trebuie sa faca dovada ca veniturile lor au fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19. In acest sens se vor emite norme de aplicare.

 

       6. Care este procedura?

Debitorii trimit bancilor/firmelor de leasing o solicitare în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, in termen de 45 de zile incepand cu 30.03.2020.

Cererea de poate face si la telefon la un număr de telefon dedicat care va fi anunţat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situaţie în care creditorul are obligaţia înregistrării convorbirii.

Creditorul are obligatia sa comunice debitorului in 30 de zile modificarile la contractul de credit/leasing.

  • Share This Story

about author

admin

admin@boncaciu.ro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *