Câte persoane se pot înregistra la aceeași adresă cu domiciliul sau reședința?

resedinta domiciliu avocat buletin carte de identitate flotant

O nouă lege stabilește că la aceeași adresă nu se pot înregistra mai mult de zece persoane în vederea stabilirii domiciliului sau reședinței.

Această regulă nu li se aplică celor care locuiesc în casa unei rude.

Pe data de 10 iunie 2023 a intrat în vigoare Legea nr. 162/2023, care modifică Ordonanța de urgență nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.

O noutate adusă de această lege este limitarea numărului de persoane care își pot stabili domiciliul sau reședința la o adresă, și anume limita de 10 persoane.

Această limită se aplică și celor care își stabilesc reședința, în scopul obținerii vizei de flotant.

Limitarea nu se aplică însă și “în cazul titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresa membrilor familiei extinse”.

Ce înțelegem prin familie extinsă?

Prin familie extinsă se înțelege titularul dreptului locativ, soțul sau soția acestuia, rudele (ale proprietarului sau ale soțului/soției) în linie dreaptă, precum și cele în linie colaterală până la gradul al patrulea.

Atunci când ne referim la grade de rudenie în linie dreaptă, ne referim la rude de gradul întâi în linie dreaptă, cum sunt copiii şi părinţii, iar de gradul al doilea, nepoţii şi bunicii.

Dacă vorbim rudenie în linie colaterală, fraţii sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau mătuşa şi nepotul, de gradul al treilea, iar verii primari sunt rude de gradul al patrulea.

Sancțiuni

Noua lege introduce și sancțiuni pentru persoanele care nu locuiesc la adresa din buletin, care vor avea 15 zile la dispoziție pentru a-și schimba actele sau pentru a-și face mutația. Amenda pentru neconformare este cuprinsă între 40 și 80 de lei.

Mai mult, noua lege impune gazdelor obligația de a-i însoți la autorități pe cei pe care urmează să îi ia în spațiu.

  • Share This Story

about author

razvan

razvain@gmail.com

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *