Declaratia privind beneficiarul real al firmei

BENEFICIARUL REAL – Declaratia privind beneficiarul real al firmei se depune in 3 situatii:
a. la înmatriculare societatii de către reprezentantul legal conform formularului de la ONRC;
b. anual, la ORC unde este înmatriculată societatea în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale;
c. ori de câte ori intervine o modificare, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea privind datele de identificare ale beneficiarului real

  • Share This Story

about author

admin

admin@boncaciu.ro

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *