Category Archive :Latest News

Acordarea unor cadouri cu ocazia Paștelui de către angajatori pentru salariați și pentru copiii minori ai acestora este încurajată de legislația fiscală prin scutirea acestora de la regimurile de taxe salariale, totodată existând și un avantaj pentru calculul impozitului fiscal.

Astfel, având ca temei juridic articolele 25, 76, 142, 157 și 220^4 din Codul fiscal, care prevăd regimul preferențial, angajatorii au posibilitatea să ofere salariaților cadouri în natură sau în bani, inclusiv tichete cadou care sunt neimpozitabile în măsura în care nu depășesc suma de 300 de lei de persoană. Totodată, dacă sunt acordate în condițiile prezentate anterior, acestea nu vor fi incluse în baza lunară de calcul a contribuțiilor pentru sănătate, muncă și pensii.

Pentru sumele ce depășesc limitele stabilite de Codul fiscal, respectiv  300 de lei per angajat, angajatorii trebuie să achite impozit pe venit (10%) și contribuții sociale pentru pensii (25%), sănătate (10%) și muncă (2,25%).

Avantajul pentru calcularea impozitului pe profit este reprezentat de faptul că aceste cheltuieli pentru cadouri sunt deductibile în limita cotei de 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.