Proprietate Intelectuală

Vă oferim asistență si reprezentare juridică in materia drepturilor de proprietate intelectuala  în legătură cu protejarea drepturilor de autor, brevetarea invențiilor, înregistrarea mărcilor, indicațiilor geografice și a modelelor și desenelor industriale; în litigiile privind drepturile de proprietate intelectuală atât în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci cât și a instanțelor judecătorești competente precum și în ceea ce privește tranzacțiile comerciale având ca obiect asemenea drepturi.

Biroul de avocatura colaborează intern cu consilieri de proprietate industrială autorizați de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru domeniile: brevete de invenții, mărci, indicații geografice, modele și desene industriale și topografia circuitelor integrate  din cadrul a doua Agentii de Proprietate Intelectuala (Agentia Acta Marque din Cluj si Agentia Fantana si Asociatii din Brasov )

Astfel detaliat cu titlu de exemplu furnizeazăm următoarele servicii:

  • asistarea si reprezentarea Clientilor in fata OSIM si EUIPO (Oficiul UE de Proprietate Intelectuala din Alicante-Spania) pentru marci nationale si/sau europene cu efecte juridice pe teritoriile tuturor statelor membre UE
  • consultantă primară in ceea ce priveste semnificatia juridică si financiar-contabilă a marcii inregistrate, brevetului de inventie, desenului si modelului industrial
  • verificarea disponibilitatii marcii pe plan intern si international
  • asistarea și reprezentarea clienților în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în procedura de înregistrare, de reînnoire și de înscriere a modificărilor cu privire la mărci, indicații geografice, modele și desene industriale și topografia circuitelor integrate, la nivel național și internațional
  • acordarea de asistență juridică în procedura de înregistrare a brevetelor de invenții la nivel național și internațional
  • reprezentarea clienților în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în procedura litigioasă (contestatii la OSIM) în legătură cu înregistrarea brevetelor de invenție, mărcilor, modelelor și desenelor industriale și a topografiei circuitelor integrate
  • asistarea clienților în fața instanțelor judecătorești în legătură cu decăderea din drepturile de marcă, anularea drepturilor de marcă sau acțiuni în contrafacere precum si asistarea si reprezentarea in diferite litigii privind drepturile de proprietate intelectuală
  • redactarea de contracte de licentă, cesiune de drepturi de proprietate intelectuală
  • prin expertii judiciari in proprietate intelectuala colaboratori- intocmirea de expertize de specialitate in drepturile de proprietate intelectuală
  • intocmirea de expertize de evaluare a drepturilor de proprietate intelectuala