Lazăr-Ciprian Ureche

Studii:

Absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Babeş‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, precum şi al masterului „Droit privé comparé” din cadrul aceleiaşi universităţi clujene.

‑ absolvent al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – Centrul teritorial Cluj;

‑ deţinător al unui Certificat de Franceză Juridică (Français juridique) eliberat de Camera de Industrie şi Comerţ din Paris, Franţa.

Activitate profesională:

‑ avocat definitiv în cadrul Baroului Bistriţa‑Năsăud, cu expertiză în drept civil (inclusiv dreptul familiei și litigii cu profesioniștii) și drept penal.

Activitate ştiinţifică:

            Coautor al unor lucrări de referință în domeniul dreptului civil: Noul Cod civil. Cartea a II‑a – Despre familie – Art. 258‑534. Comentarii, explicaţii şi jurisprudenţă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016;  Legea nr. 273/2009 privind procedura adopției. Comentarii pe articole, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016; Ghid privind procedura adopției, Universul Juridic, Bucureşti, 2017.  

            Cuautor al unor culegeri de teste grilă și minispețe: Minispeţe. vol. I. Drept civil, Ed. Solomon, Bucureşti, 2016  (ed. a II-a, Ed. Solomon, București, 2019); Teste grilă. Drept civil ‑ Drept procesual civil ‑ Drept penal ‑ Procedură penală, ed. a III‑a, Ed. Solomon, Bucureşti, 2016 (ed. a IV-a, Ed. Solomon, Bucureşti, 2017; ed. a V-a, Ed. Solomon, București, 2018); Teste grilă. Drept civil. Drept procesual civil, Ed. Solomon, București, 2019.

De asemenea, autor sau coautor al mai multor articole şi studii publicate în prestigioase reviste de specialitate juridică, precum: „Revista Română de Jurisprudenţă”, „Revista Română de Drept Privat”, „Dreptul”, „Pandectele Române” şi „Studia Universitatis Babeş‑Bolyai. Iurisprudentia”.