Comercial

Comercial

Asigurăm asistență de specialitate pentru comercianții români și străini de la înființare, respectiv în procedurile de stabilire și înregistrare a societăților comerciale, a filialelor, sucursalelor și a punctelor de lucru, precum și a persoanelor fizice autorizate, pe parcursul activității desfășurate în România, cât și în cadrul procedurilor de dizolvare și lichidare, în fața Oficiului Registrului Comerțului și a celorlalte autorități publice competențe. De asemenea, avocații  moștri participă la operațiuni de fuziuni și achiziții a unor societăți comerciale române de către investitori locali sau internaționali. Cu titlu de exemplu serviciile noastre includ aceste domenii de activitate:

  • acordarea de consultanță juridică în operațiunile de înființare de societăți comerciale, achiziții, fuziuni, divizări, majorări de capital social, inclusiv redactare de acte constitutive, acte adiționale și hotărâri ale adunării generale a acționarilor/asociaților necesare înregistrării modificărilor efectuate, asistentă în negocierile cu privire la proiectele de fuziuni/achiziții/divizări, efectuarea unui audit juridic complet al societăților achiziționate și redactarea/modificarea întregului spectru de contracte și acte juridice specifice, reprezentare în procedura de înregistrare și obținere a aprobărilor din partea Oficiului Registrului Comerțului
  • asistarea clienților în redactarea regulamentelor de ordine interioară și a regulamentelor de organizare și funcționare, precum și a codurilor de conduită pentru societăți comerciale sau instituții publice
  • acordarea de asistentă juridică și reprezentarea intereselor acționarilor și a membrilor consiliilor de administrație în cadrul adunărilor generale, în proceduri de mediere și litigii în legătură cu activitatea societăților comerciale private sau cu capital de stat, inclusiv activități de secretariat în ședințele adunărilor generale ale acționarilor/asociaților sau ale consiliilor de administrație
  • acordarea de asistentă juridică cu privire la probleme practice survenite în activitatea curentă a societății, în scopul de a asigură gestionarea legală și coerentă a afacerii realizate în România (day to day operations)
  • asistarea clienților în procedura de negociere, redactare, modificare și/sau revizuire a diverselor contracte comerciale, (sponsorizări, marketing, contracte de credit, vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, contracte de distribuție exclusivă sau ne-exclusivă, asocieri în participațiune, francize, contracte de agenție comercială, etc