Administrativ, Contencios Administrativ și Fiscal

Vă oferim servicii juridice privind:

 • consultanță și asistare în procedura de elaborare a unui act administrativ (relația cu autoritățile publice, participare la dezbateri publice );
 • încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractelor administrative;
 • revocarea, suspendarea sau anularea actelor administrative;
 • asistență juridică și reprezentare în fața autorităților publice în procedura prealabilă, precum și în fața instanțelor de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritățile locale;

De asemenea vă putema corda consultanţă fiscală cuprinzătoare, care acoperă aspecte fiscale, juridice și financiare. Pentru a realiza acest lucru, echipele noastre întotdeauna cuprind avocați și consilieri fiscali certificați (inclusiv contabili, acolo unde este cazul) care lucrează împreună pentru a oferi consiliere legală și fiscală integrată de ultimă oră. Totodată realizăm activități juridice constând în:

 • Reprezentarea Clienților în fața autorităților fiscale;
 • redactarea de opinii legale privind modul de stabilire a impozitelor directe aplicabile persoanelor fizice și juridice rezidente sau nerezidente, precum și condițiile de aplicare a convențiilor bilaterale privind evitarea dublei impuneri a veniturilor
 •  acordarea de asistență în privința aplicării prevederilor legale referitoare la taxa pe valoare adăugată
 • redactarea de contestații împotriva deciziilor de impunere emise de autoritățile fiscale
 • reprezentarea clienților în fața autorităților fiscale competente, precum și a instanțelor judecătorești de contencios administrativ și fiscal, pe diverse probleme legate de aplicarea prevederilor legale în vigoare (litigii anulare acte administrativ fiscale, recuperare creanțe fiscale)
 • asistență juridică privind documentație de împrumut și credit;
 • analiză privind clauzele contractelor de credit și garanții încheiate de către consumatori