Raul Sorin Fântână

Raul Sorin Fântână este proprietarul societății FANTANA RAUL SORIN & ASOCIAȚII SRL din Brașov, înființată in anul 2007.

A urmat cursurile Facultății de Tehnologia Construcțiilor de Mașini din cadrul Universității ”Transilvania” din Brașov. Rezultatele obținute l-au propulsat in activitatea de cercetare-proiectare pe care o desfășoară la Institutul pentru Cercetare si Proiectare pentru Autovehicule si Tractoare, unde are câteva brevete de invenție.Din 1994 devine co-proprietarul firmei INTAP (INTeligența APlicată) specializata in proprietate Industrială. Devine expert in Proprietate industriala-intelectuala din 1998.Din 2003 este cadru didactic universitar la Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir”, unde preda cursuri de Management, Expertiza Mărfurilor de Import-Export, Eficienta economica a investițiilor, Etica aplicata in afaceri. Director al Departamentului „Economie și Afaceri Internaționale” din 2010-2013 și Decan in anul 2013 al Facultății de Economie și Afaceri Internaționale. Autor al manualului ”Expertiza Mărfurilor de Import-Export” și al cărții ”Managementul integrat calitate – risc al Proprietății Intelectuale”, co-autor al manualului de Management General și al cărții ”Managementul calității în strategia de risc a proprietății intelectuale”, precum si autor al unui număr mare de articole prezentate și publicate la conferințe internaționale, marea lor majoritate cu aport substantial in teoria proprietății intelectuale/industriale. Câteva titluri din cele peste 30: ”Legal Implications of Interpretation of the Applied Invention as Engineering Concrete Opera”, 5th International Conference ”Perspectives of Business Law in the Third Millennium”, November 20, 2015, Bucharest, Aspects of Foreign Portfolio Investments Risks in Romania, 22nd International Economic Conference – IECS 2015;  ”Brand Assessment In The Case Of Tacit License. Case Study”, a 7-a Conferința Internațională The Knowledge Society in The Space of United Europe, ca parte a ”14th ”Timișoara Academic Days”, Tibiscus University of Timișoara, Faculty of Economics, 29-30 of May, 2015; ”Aspects Of Foreign Portfolio Investments Risks In Romania”, a 22-a Conferința Internațională de Economie – IECS 2015; ”The Intellectual Property – Strategic Asset in The Company Management. Case Study: France” – lucrare prezentata la The 6th International Conference The Knowledge Society in The Space of United Europe, 31 Mai 2013, Universitatea „Tibiscus”, Timișoara; ”Extension of Liskov Substitution Principle and Application to Curriculum Management”, Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, Vol. 11, No. 7, 2014 etc.A fost cadru didactic asociat la Universitatea Transilvania – Brașov și la Universitatea EMANUEL din Oradea.Din 1998 este solicitat ca expert judiciar și extrajudiciar in peste 40 de rapoarte de expertiza și evaluări de patrimoniu necorporal in colaborare cu experți autorizați ANEVAR. În 2008 obține titlul de Doctor inginer, Titlul tezei – ”Contribuții privind Managementul Integrat Calitate – Risc al Proprietății Intelectuale Tehnico-Economice”. Competențele câștigate: Managementul Calității, Managementul Riscului, Probabilități și Statistică Matematică, toate cu aplicație in inginerie și proprietate intelectuală.
În 2014 obține titlul de Master in specializarea Managementul Afacerilor Internaționale. Titlul disertației: ”Participarea activelor proprietății intelectuale la tranzacțiile internaționale